www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Ma?a architektura, wielki kubizm

Email Drukuj PDF

O wyj?tkowym stylu w architekturze, który zrodzi? si? w Pradze i nie rozpowszechni? nigdzie indziej poza Czechos?owacj?, pisali?my ju? w ubieg?ym roku przy okazji wzmianki o zamkni?ciu Muzeum Czeskiego Kubizmu w Domu pod Czarn? Madonn?. Teraz nadszed? czas na kolejne obiekty – zaczniemy od tzw. ma?ej architektury.

WiÄ™cej…

Widmo populizmu kr??y nad Europ?

Email Drukuj PDF

Populizm prze?ywa swoj? kolejn? m?odo??, staj?c si? coraz bardziej popularny w?ród europejskich spo?ecze?stw. Wyj?tkiem nie pozostaj? ani Polska, ani Czechy. Demagogiczne postulaty pojawiaj? si? praktycznie we wszystkich partiach naszych pa?stw, a spe?nienie politycznych mrzonek liderów partii populistycznych nabiera cech realno?ci.

WiÄ™cej…

S?owia?ski Gaudi

Email Drukuj PDF

Monumentalny ko?ció? przypominaj?cy statek, który wydaje si? by? budynkiem o wiele m?odszym. Tereny zamku na Hrad?anach, gdzie nie wyobra?amy sobie, by kiedykolwiek mog?y wygl?da? inaczej. Park Hv?zda, po którym spacerujemy, czasem nawet nie zauwa?aj?c zamku... Te niezwyk?e miejsca ??czy osoba wybitnego artysty, Josipa Ple?nika, pochodz?cego ze S?owenii, nazywanego nadwornym architektem prezydenta Masaryka.

WiÄ™cej…

Trasa turystyczna nr 2

Email Drukuj PDF

Malostranské nám?stí – Nerudova – Hrad?any (katedra ?w. Wita – Stary pa?ac królewski – Bazylika  sv. Jí?i – Zlatá uli?ka – Daliborka)

Schodzimy z Mostu Karola w gwarn? i zawsze zat?oczon? ulic? Mosteck?, na której w?adza nale?y do McDonalds'a i kramików z (drogimi!) pami?tkami.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Žižkov jest dzielnic? Pragi o specyficznym klimacie, na który sk?adaj? si? m.in. husyckie tradycje, robotniczy charakter czy liczne knajpy i hospody. Du?? pomoc? w poznawaniu tego rejonu mo?e by? niedawno wydany Pr?vodce po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem Vinohrad* autorstwa Pavla Trojana, pracownika Instytutu Polskiego, žižkovskiego patrioty.

WiÄ™cej…

Strona 8 z 8

You are here: Strona g?ówna