www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

?Atrakcje wielkanocne w Czechach

Email Drukuj PDF

Ksi???ca Wielkanoc na zamku K?ivoklát

3-5 kwietnia 2010 r.

Wspania?y zamek królewski obchodzi godn? podziwu rocznic? 900 lat istnienia. O stacji ?owieckiej, która sta?a w tym miejscu w latach 1109 i 1110, pisze ju? Kosmas w swojej kronice! Historia zamku jest zwi?zana z wieloma czeskimi królami, np. Karolem IV, który sp?dzi? tutaj cztery lata dzieci?stwa w areszcie domowym. W ubieg?ym roku obchodzono urodziny zamku, a ponadto otwarta zosta?a nowa trasa do miejsc, które dot?d nie by?y dost?pne.

Zamek mo?na zwiedza? przez ca?y rok, tak?e w czasie ?wi?t, kiedy to na dolnym dziedzi?cu i parterze dawnego browaru odbywa si? targ rzemie?lniczy.

Na zamku mo?na b?dzie obejrze? ksi???cych czeladników, my?liwych i prawdziwego ksi?cia. Przypomnicie sobie, jak wcze?niej wita?o si? wiosn? i przypomina?o Wielki Pi?tek, Wielk? Sobot? i Niedziel? Wielkanocn?, sk?d wzi?? si? baranek i pisanki. Odbywa? si? b?dzie malowanie pisanek, produkcja ?wiec, pomlázek lub gwizdków, uciesz? oko gad?ety wielkanocne, zagra muzyka i wyst?pi? aktorzy ze stylizowanego na starodawny teatru.

http://www.krivoklat.cz

Wiosna na wsi – P?erov nad Labem

21 marca-10 maja 2010 r.

Skubanie piór, gotowanie, tradycyjne zawijanie dzieci na piecu. Do muzeum w P?erowie nad ?ab? je?dzi coraz wi?cej turystów, ?eby zobaczy? stare domy, narz?dzia, sprz?t i rzemios?o. Dla cudzoziemców odbywaj? si? tu absolutnie fantastyczne wydarzenia!

Niektórzy entuzja?ci je?d?? tutaj trzy razy w roku, gdy muzeum jest „przybrane w nowe szaty”, czyli pokazuje now? ekspozycj?. Mówi?, ?e jest to najpi?kniejsze muzeum w Czechach.

Wiosna na wsi to atrakcje odbywaj?ce si? w po?owie maja, mo?na zobaczy? te? ?lub i zaloty. Wspólnie z przewodnikiem sp?dzicie ca?? godzin?, obchodz?c powierzchni? dwóch hektarów, lub mo?ecie w?drowa? przez ca?y dzie? i zrobi? sobie piknik na trawie, zostawiaj?c samochód na parkingu tu? przed muzeum.

W ubieg?ym roku zosta?a otwarta nowa restauracja z tradycyjn? kuchni? czesk?, gdzie mo?na zje?? ciep?y obiad w atmosferze dawnych czasów.

http://www.polabskemuzeum.cz

Wystawa Wielkanocna – zamek Ploskovice

1-5 maja 2010 r.

Sprzeda? i wystawa przedmiotów zwi?zanych z Wielkanoc?: pisanki, wyroby z drewna i wikliny, ceramika, pierniki, haft, koronki klockowe, suszone kwiaty, zdj?cia.

http://www.zamek-ploskovice.cz

Wielkanocny targ Mikulov

3 maja 2010 r.

Wystawa rzemios?a i targ z programem kulturalnym. Dzieci i rodzice mog? szuka? jajek wielkanocnych.

http://www.mikulov.cz

Wielkanoc w ZOO Brno

5 maja 2010 r.

Pojawi? si? piskl?ta wielkanocne, a na scenie odbywa? si? b?dzie program kulturalny. Ch?tni mog? wzi?? udzia? w konkursach.

http://www.zoobrno.cz

Wielkanocne zwiedzanie – zamek Nám?š? na Hané

5 maja 2010 r.

Ogl?danie wielkanocnego ozdabiania zamku.

http://zamek.namestnahane.cz
You are here: Czeska mentalno?? Religia / tradycje ?Atrakcje wielkanocne w Czechach