www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szkolnictwo w Czechach

Email Drukuj PDF

Do Republiki Czeskiej przyjeżdża coraz więcej Polaków z dziećmi lub takich, którzy chcą się tu osiedlić na stałe i założyć rodzinę. Przygotowaliśmy dla nich krótki przewodnik po systemie oświaty w Czechach.

Podobnie jak w Polsce, system szkolnictwa dzieli się na podstawowe, średnie i wyższe.

1.Szkoły podstawowe
Dzieci rozpoczynają naukę w wieku sześciu lat w szkole podstawowej (základni škola, pot. základka). Zanim jednak do niej trafią, powinny odbyć roczną naukę w przedszkolu (jest to odpowiednik polskiej zerówki), gdzie uczą się pisania i czytania. Podstawówka nie różni się specjalnie od polskich szkół – lekcje trwają 45 minut, rok podzielony jest na dwa semestry, a od czwartej klasy każdego przedmiotu uczy inny nauczyciel. Oceny zamykają się w skali od 1 – 5, gdzie 1 jest najlepszą notą, jaką może uzyskać uczeń (czyli odwrotnie niż w Polsce). Przy zapisywaniu dzieci do szkoły obowiązuje rejonizacja. Dziecko może po 5 latach nauki zdecydować, czy chce już teraz pójść do gimnazjum, czy dopiero po kolejnych dwóch latach.

2.Szkoły średnie
Kolejnym etapem nauki jest gimnazjum (Gymnázium), technikum (středni odborná škola) lub szkoła zawodowa (učiliště). Gimnazjum generalnie uznawane jest za miejsce dla najzdolniejszych uczniów, jednak nie uzyskują oni w nim żadnego zawodu (można to porównać z naszym liceum ogólnokształcącym). Dyplom technika zapewniają szkoły techniczne. Szkoła zawodowa z praktykami daje absolwentom konkretny zawód, jednak nie każdy kierunek zapewni otrzymanie matury. Szkoły zawodowe kończą się uzyskaniem dyplomu rzemieślnika.

3.Szkoły wyższe
Szkolnictwo wyższe jest w zasadzie bardzo podobne do systemu, jaki mamy w Polsce. Po maturze i pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych uczeń może zacząć studia na jednej z uczelni: uniwersytecie (univerzita), akademii (akademie), politechnice (technická univerzita) lub wyższej szkole zawodowej, inaczej kolegium (vyšši odborná škola). Ta ostatnia jednak, w odróżnieniu od szkół polskich, nie kończy się żadnym tytułem. Tytuł magistra lub licencjata uzyskuje się po – odpowiednio – 5 lub 3 latach nauki w trzech pierwszych z wymienionych uczelni. Poza nimi czescy studenci mają możliwość zdobywania interesujących zawodów w szkołach wojskowych, policyjnych, medycznych, filmowych, itd.

W Republice Czeskiej studiuje także wielu obcokrajowców. Umożliwiają im to różnego rodzaju programy wymiany studenckiej (np. Erasmus), praktyki i obozy. Uczelnie często organizują kursy języka czeskiego dla wszystkich chętnych, nie tylko tych w wieku studenckim. Znajomość czeszczyzny często otwiera studentom spoza Czech drogę na studia, chyba że zdecydują się na naukę w innym języku (wtedy jednak będą to uczelnie prywatne lub płatne kierunki na państwowych uczelniach - wielu obcokrajowców studiuje w ten sposób medycynę, do wyboru są trzy wydziały medyczne Uniwersytetu Karola). Jeśli chodzi o uznawanie dyplomów zagranicznych uczelni, to zgodnie z czeskim prawem student z innego kraju może się zwrócić do jednej z placówek o wydanie odpowiedniego poświadczenia (lista tych urzędów znajduje się tutaj: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0049).

Osoby chcące się przekwalifikować, mogą skorzystać z kursów oferowanych przez Centra Kształcenia Ustawicznego, a dla ludzi starszych, którzy wciąż czują się młodo, istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach organizowanych przez tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku (Univerzita třetího věku).

System szkół obejmuje oczywiście również uczelnie prywatne, ale stanowią one  mniejszość i dyplom w nich uzyskany nie jest wśród studentów poważany tak, jak dyplom uczelni państwowej.

W rankingu najlepszych szkół wyższych, który opublikowała na początku tego roku gazeta Hospodářské noviny, najwyżej uplasował się po raz kolejny Uniwersytet Karola w Pradze, za nim uniwersytety w Brnie – Brněnská univerzita i Masarykova univerzita oraz ČVUT (České vysoké učení technické v Praze). Badania obejmowały przede wszystkim poziom nauczania na siedemdziesięciu fakultetach w dziewięciu specjalizacjach – prawo, ekonomia, informatyka, architektura, psychologia, chemia, medycyna, socjologia oraz mechanika.

W Republice Czeskiej istnieje kilka zagranicznych szkół podstawowych, m. in. francuska, angielska, rosyjska, polska (której to przyszłość jest w tej chwili niejasna) oraz uczelni wyższych – głównie są to szkoły biznesu i zarządzania.

Polacy przybywający do Czech mają więc szeroki wybór w dziedzinie edukacji dla siebie i swoich dzieci, jednak powinni pamiętać, że zanim zdecydują się posłać dziecko do szkoły polskiej czy międzynarodowej, należałoby pomyśleć, czy nauka w szkole czeskiej nie zwiększy późniejszych szans naszych pociech w asymilowaniu się ze społecznością południowych sąsiadów.

 

You are here: Porady Dzieci Szkoły Szkolnictwo w Czechach