www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

O nas

 

K?ania si? polsko-czeskie Stowarzyszenie Transmise, o.s., zarejestrowane 18 stycznia 2010 roku, którego celem jest  zacie?nianie wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. W sk?ad organizacji wchodzi kilkana?cie osób: Polaków zamieszka?ych w Pradze i interesuj?cych si? czesk? kultur? oraz Czechów zafascynowanych Polsk?. Oprócz portalu internetowego CZaPLa, pragniemy zajmowa? si? organizowaniem wystaw, festiwali oraz innych imprez polsko-czeskich. Mamy nadziej?, ?e coraz wi?cej osób b?dzie do??cza?o do naszego Stowarzyszenia i razem zrealizujemy wiele wspania?ych projektów.

 

Na dobry pocz?tek prezentujemy ekip? portalu CZaPLa:

 

 

 

Vladimír ?epek – interesuje si? polsk? kultur?, histori?, podró?ami kolej?, odwiedzaniem polskich miast i innych ciekawych miejsc, a szczególnie stosunkami czesko-polskimi w obszarze kulturalnym i turystycznym.

Agata D?mbska – za szybka, za g?o?na, zbyt zakochana w podró?ach, ksi??kach i sztuce wszelakiej, okropnie rozpieszczaj?ca swojego psa i stale – zupe?nie niepotrzebnie – chc?ca co? organizowa?.

Kinga Grzanka – zafascynowana lud?mi, górami, ?redniowiecznym spo?ecze?stwem i odkrywaniem wszystkiego, co nawinie si? pod r?k?. Gdy mo?e, rezygnuje z ksi??ki i wybiera b?oto na szlaku.

Filip Karo?ski – znawca kolei i komunikacji miejskiej w Polsce i Czechach, z wykszta?cenia organizator ruchu turystycznego, z zawodu logistyk, z powo?ania fotograf. W 2004 roku zamieni? Warszaw? na Prag? i temu pozostaje wierny.

Piotr Adam ?ukawski – cz?owiek renesansu: manager wyspecjalizowany w zarz?dzaniu w telekomunikacji i informatyce, a z zami?owania podró?nik i fotograf. Umie sprawia?, i? rzeczy si? staj?.

Sabina Michniewicz - polonistka i bohemistka. Od lat stara si?, aby j?zyk gi?tki powiedzia? wszystko, co pomy?li g?owa - nie tylko "po ojczystemu". Uwielbia j?zyki s?owia?skie. Z pochodzenia Warszawianka, od niedawna w Pradze. Nadal poszukuje swojego miejsca na ziemi. Podró?uje palcem po mapie. Lubi czeskie kino oraz dobrze zje??.

Rafa? Nowak – profesjonalny fotopstryk, wiecznie w rozjazdach. Niestrudzony tropiciel kobiecego, a tak?e architektonicznego pi?kna, mi?o?nik, koneser oraz dokumentalista jazzu i bluesa. Warszawiak.

Krzysztof Sitarz – bywa sceptyczny i nieufny, ale wci?? piel?gnuje w sobie wiar? w cz?owieka; mi?o?nik prozy Karla ?apka oraz czekolady Studentská pe?e?. Mieszka i pracuje w Pradze.

Maja Weso?owska – cia?em maruda i kociara, dusz? pisarka i obywatelka wszech?wiata. Zawsze z g?ow? w chmurach. W portalu uprawia nowomow? Wyjechanej i pope?nia teksty na ró?ne tematy.

Magda Zakrzewska - z zami?owania i wykszta?cenia nauczycielka polskiego jako obcego. To w?a?nie ta pasja rzuci?a j? w 2011r. do Brna. Fascynatka podró?y, j?zyków i literatury o milionie pomys?ów, lecz s?omianym zapale.
You are here: O nas